Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.3799971 giây)
Advanced Photoshop Elements 4.0 for digital photographers
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240519906
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16918 Định dạng: PDF
Adobe Photoshop Elements 5.0 A-Z : Tools and features illustrated ready reference
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240520610
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17744 Định dạng: PDF
Adobe Photoshop elements 4.0. : a visual introduction to digital imaging
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Focal Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240520114
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34798 Định dạng: PDF
Adobe photoshop CS3 A-Z : tools and features : illustrated ready reference
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston London : Focal Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240520653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35121 Định dạng: PDF
Advanced Photoshop elements for digital photographers
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: Oxford England : Focal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 024051940X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35160 Định dạng: PDF
Adobe Photoshop Elements 6 : a visual introduction to digital photography
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: Oxford Burlington MA : Focal Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240520998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39941 Định dạng: PDF
Adobe Photoshop Elements 3.0 A-Z : tools and features illustrated ready reference
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: Oxford Burlington Mass : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240519892
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47907 Định dạng: PDF
Raw workflow from capture to archives : a complete digital photographer's guide to raw imaging
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240807529
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95518 Định dạng: PDF
Advanced Photoshop Elements 5.0 for digital photographers
Tác giả: Andrews Philip,
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240520572
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74518 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục