Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 303 kết quả (0.1250231 giây)
Digital art masters. Volume 5
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal , 2010
Ký hiệu phân loại: 776.0922
ISBN: 0240522109
Animated realism : a behind the scenes look at the animated documentary genre
Tác giả: Kriger Judith,
Thông tin xuất bản: Waltham MA : Focal , c2012
Ký hiệu phân loại: 070.18
ISBN: 0240814398 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Apple Aperture 3 [electronic resource] : a workflow guide for digital photographers
Tác giả: McMahon Ken,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal , 2010
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0240521781
ID: 31597 Định dạng: PDF
Raw workflow from capture to archives : a complete digital photographer's guide to raw imaging
Tác giả: Andrews Philip,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240807529
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35475 Định dạng: PDF
Black and white in Photoshop CS3 and Photoshop Lightroom : create stunning monochromatic images in Photoshop CS3, Photos...
Tác giả: Alsheimer Leslie,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston London : Focal , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 024052084X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35478 Định dạng: PDF
Photoshop CS4 : essential skills, a guide to creative image editing
Tác giả: Galer Mark,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Singapore : Focal , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0240521242
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39904 Định dạng: PDF
The underwater photographer : digital and traditional techniques
Tác giả: Edge Martin,
Thông tin xuất bản: Oxford Burlington MA : Focal , 2006
Ký hiệu phân loại: 778.73
ISBN: 0240519884
ID: 39905 Định dạng: PDF
Digital audio technology : a guide to CD, MiniDisc, SACD, DVD(A), MP3 and DAT.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.38932
ISBN: 0240516540
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40958 Định dạng: PDF
Audio and music production elektronisk ressurs
Tác giả: Cousins Mark,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston London : Focal , 2008
Ký hiệu phân loại: 781.34536
ISBN: 9780240520476
ID: 41212 Định dạng: PDF
Studio photography : essential skills
Tác giả: Child John,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal , 2008
Ký hiệu phân loại: 778.72
ISBN: 0240520963
ID: 41475 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục