Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.7800465 giây)
Frontier markets for dummies (a Wiley brand)
Tác giả: Graham Gavin,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : For Dummies , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.673091724
ISBN: 1118615891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 103467 Định dạng: PDF
Fast diets for dummies
Tác giả: Petrucci Kellyann,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : For Dummies a Wiley brand , 2014
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 1118775082
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 111422 Định dạng: PDF
JavaFX for dummies
Tác giả: Lowe Doug,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : For Dummies a Wiley brand , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1118385349
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 100852 Định dạng: PDF
Microbiology for dummies
Thông tin xuất bản: Hoboken : For Dummies a Wiley brand , 2015
Ký hiệu phân loại: 579
ISBN: 1118871189
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106800 Định dạng: PDF
Mortgage management for dummies
Tác giả: Tyson Eric,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : For Dummies a Wiley Brand , 2017
Ký hiệu phân loại: 332.72
ISBN: 1119387795
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136745 Định dạng: PDF
Biostatistics for dummies
Tác giả: Pezzullo John C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : For Dummies a Wiley Brand , 2013
Ký hiệu phân loại: 570.15195
ISBN: 1118553985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 100835 Định dạng: PDF
MATLAB for dummies
Tác giả: Sizemore Jim,
Ký hiệu phân loại: 518.0285
ISBN: 111882010X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 100805 Định dạng: PDF
Java for dummies
Tác giả: Burd Barry A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : For Dummies a Wiley Brand , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1118407806
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 100775 Định dạng: PDF
Data science for dummies
Tác giả: Pierson Lillian,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1118841557
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 100815 Định dạng: PDF
Android tablets for dummies
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : For Dummies a Wiley Brand , 2013
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 111854319X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80553 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục