Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
A confederacy of dunces
Tác giả: Kelly Link, Kelly Link cm
Xuất bản: : Grove Press, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Pinocchio in Venice
Tác giả: E E Doc Smith, E D Smith cm
Xuất bản: : Grove Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Naked Lunch: The Restored Text
Tác giả: Roger Zelazny, Roger Zelazny cm
Xuất bản: : Grove Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The passion
Tác giả: Jeanette Winterson
Xuất bản: New York: Grove Press, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Somersault : a novel
Tác giả: KenzaburŻo ŻOe, Philip Gabriel
Xuất bản: New York: Grove Press, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
Pinocchio in Venice
Tác giả: Robert Coover
Xuất bản: New York: Grove Press, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Here I am : the story of Tim Hetherington, war photographer
Tác giả: Alan Huffman
Xuất bản: New York: Grove Press, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.92
 
How Asia works : success and failure in the world's most dynamic region
Tác giả: Joe Studwell,
Xuất bản: New York: Grove Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.95
 
Convenience store woman
Tác giả: Sayaka Murata, Ginny Tapley Takemori
Xuất bản: New York: Grove Press, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
A personal matter
Tác giả: Kenzaburō Ōe, John Nathan
Xuất bản: New York: Grove Press, 1969
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.635
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục