Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 418 kết quả (0.0200002 giây)
Dẫn luận về Đức Phật = Buddha A very short introductin
Tác giả: Michael Carrithers
Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 294.363
 
Tự học thiết kế đồ họa trên Photoshop CS6
Tác giả: Nguyễn Đức Hiểu
Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.68
 
Những kỹ năng căn bản và ứng dụng cho người mới tập làm quen máy vi tính. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Minh
Hà Nội: Hồng Đức, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 004
 
Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : phục vụ học tập, nghiên cứu luật dân sự, tố tụng dân sự, ...
Tác giả: Ngô Hữu Phước
Hà Nội: Hồng Đức, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 340.9
 
Khổng Minh Gia Cát Lượng : Đại truyện
Tác giả: Trần Văn Đức
Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 931.04092
 
Pháp Luật Quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người
Tác giả: Ngô Hữu Phước
Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 341
 
Giáo trình xã hội học đại cương
Tác giả: Phạm Đức Trọng
Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 301
 
Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại ở Việt Nam hiện nay : sách tham khảo
Tác giả: 
Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.07
 
Tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia : Tài liệu tham khảo
Tác giả: 
Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 342.02
 
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam
Tác giả: 
Hà Nội: Hồng đức, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 342
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục