Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 432 kết quả
Dẫn luận về Đức Phật = Buddha A very short introductin
Tác giả: Michael Carrithers, Thái An
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  294.363
 
Tự học thiết kế đồ họa trên Photoshop CS6
Tác giả: Nguyễn Đức Hiểu
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Những kỹ năng căn bản và ứng dụng cho người mới tập làm quen máy vi tính. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Minh, Trần Anh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004
 
Khổng Minh Gia Cát Lượng : Đại truyện
Tác giả: Trần Văn Đức, Phạm Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  931.04092
 
Các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài : phục vụ học tập, nghiên cứu luật dân sự, tố tụng dân sự, ...
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  340.9
 
Pháp Luật Quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình xã hội học đại cương
Tác giả: Phạm Đức TrọngHoàng Thế Cường, Nguyễn Hữu Túc, Phạm Đức Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại ở Việt Nam hiện nay : sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Xuân Bang, Vũ Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia : Tài liệu tham khảo
Tác giả: Đoàn Văn Dũng, Lã Khánh Tùng, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Kim Chung, Phạm Hồng Thái, Trần Đức Giang, Vũ Công Giao
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.02
 
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Cẩm Hà, Lưu Đức Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Văn Nhiêm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục