Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1161 kết quả (0.0299938 giây)
Rừng hoa
Tác giả: Bùi VĂn Hợi
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Chạm : phê bình văn học
Tác giả: Xuân Hùng
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9228
 
Mùa nhan sắc : Tập truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Linh Điểu : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Tác phẩm và góc nhìn : Phê bình văn học
Tác giả: Nguyễn Văn Tông
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Cảm nhận thời gian : nghiên cứu, phê bình văn học
Tác giả: Nguyễn Diệu Linh
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Phong vị Tây Bắc : Lý luận, phê bình văn học
Tác giả: Lê Thùy Giang
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Mạch ngầm con chữ : nghiên cứu, phê bình văn học
Tác giả: Thy Lan
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Văn học Sơn La 1930 - 2018 : nghiên cứu
Tác giả: Hoàng Kim Ngọc
Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Văn học miền Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỷ XVI-XVIII) : Chuyên luận Văn học
Tác giả: Phạm Việt Tuyền
Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục