Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7366 kết quả (0.4062088 giây)
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH ,
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 716 Định dạng: PDF
Tuyển tập công trình hội nghị khoa học sinh viên khoa Điện - Điện tử - Máy tính
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1020 Định dạng: PDF
Hỗ trợ phát triển chính thức- ODA - Thực trạng sử dụng và những giải pháp nhằm thu hút ODA vào VN
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 362.104252
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1025 Định dạng: PDF
Vai trò của ODA trong công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 338.911597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1026 Định dạng: PDF
Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 382.63597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1027 Định dạng: PDF
Một số giải pháp về duy trì phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.6322
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1028 Định dạng: PDF
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê VN
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 382.63597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1030 Định dạng: PDF
BOT_Thực trạng hoạt động và giải pháp thực hiện ở VN
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.632579
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1031 Định dạng: PDF
Các khu chế xuất TPHCM - Thực trạng hoạt động và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khu chế xuất
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1032 Định dạng: PDF
Hối phiếu và sự cần thiết xây dựng luật hối phiếu tại Việt Nam.
Tác giả: Phan Anh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 346.096
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1033 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục