Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3906169 giây)
Competing in the age of AI : strategy and leadership when algorithms and networks run the world
Tác giả: Iansiti Marco,
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.0563
ISBN: 9781633697621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 143386 Định dạng: PDF
Harvard business review on managing the value chain
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Harvard Business School Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 114738 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục