Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 38 kết quả (0.2031207 giây)
Harvard business review on corporate ethics.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business School Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN: 159139273X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Harvard business review on managing the value chain
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Harvard Business School Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 114738 Định dạng: PDF
Enterprise architecture as strategy : creating a foundation for business execution
Tác giả: Ross Jeanne W,
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 9781591398394
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Inside Chinese business : a guide for managers worldwide
Tác giả: Chen MingJer,
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 1591393272
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
3-D negotiation : powerful tools to change the game in your most important deals
Tác giả: Lax David A,
Ký hiệu phân loại: 658.4052
ISBN: 1591397995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The innovator's dilemma : when new technologies cause great firms to fail
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 0875845851
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 86772 Định dạng: PDF
Big think strategy : how to leverage bold ideas and leave small thinking behind
Tác giả: Schmitt Bernd,
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 1422103218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93020 Định dạng: PDF
Fail better : Design smart mistakes and succeed sooner
Tác giả: Sastry Anjali,
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business School Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 9781422193440
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Firing back : how great leaders rebound after career disasters
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 1591393019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The innovator's solution
Tác giả: E Raynor Michael,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Harvard Business School Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4063
ISBN: 1578518520
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12003 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục