Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 133 kết quả (0.5299981 giây)
Justice as fairness :a restatement
Tác giả: Rawls John,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0674005112 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The world viewed : reflections on the ontology of film
Tác giả: Cavell Stanley,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Harvard University Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 791.4301
ISBN: 067496196X (pbk.)
Justifying intellectual property
Tác giả: Merges Robert P,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 346.048
ISBN: 0674049489
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Mauthausen trial : American military justice in Germany
Tác giả: Jardim Tomaz,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 341.690268
ISBN: 9780674061576 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Aquinas on the beginning and end of human life
Tác giả: Amerini Fabrizio,
Ký hiệu phân loại: 179.7092
ISBN: 0674072472
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The Lius of Shanghai
Tác giả: Cochran Sherman,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 338.092251132
ISBN: 9780674072596 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The great Indian phone book : how the cheap cell phone changes business, politics, and daily life
Tác giả: Doron Assa,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 384.5350954
ISBN: 9780674072688 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The discovery of the conservation of energy.
Tác giả: Elkana Yehuda,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Harvard University Press , 1974
Ký hiệu phân loại: 531.62
ISBN: 0674212401
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Ways of lying : dissimulation, persecution, and conformity in early modern Europe
Tác giả: Zagorin Perez,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : Harvard University Press , 1990
Ký hiệu phân loại: 177.3
ISBN: 0674948343 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The problem of race in the twenty-first century
Tác giả: Holt Thomas C,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : Harvard University Press , 2000
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0674004434
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục