Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.4399117 giây)
Handbook of the medical consequences of alcohol and drug abuse
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.86
ISBN: 0789018632
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 42461 Định dạng: PDF
Herbal medicine and botanical medical fads
Tác giả: Hoffmann Frank W,
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132605 Định dạng: PDF
The image of God and the psychology of religion
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Binghamton NY : Haworth Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 231
ISBN: 0789027607
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137767 Định dạng: PDF
Psychological trauma and addiction treatment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 2006
Ký hiệu phân loại: W1
ISBN: 0789031892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137768 Định dạng: PDF
Acceptance and mindfulness at work : applying acceptance and commitment therapy and relational frame theory to organizat...
Tác giả: Hayes Steven C,
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 302.35
ISBN: 0789034786
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 137769 Định dạng: PDF
Psychosocial approaches to deeply disturbed persons
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 616.8982
ISBN: 1560248416
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138343 Định dạng: PDF
Borderline personality disorder : meeting the challenges to successful treatment
Tác giả: Hoffman Perry D,
Thông tin xuất bản: Binghamton NY : Haworth Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.858
ISBN: 0789032333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138695 Định dạng: PDF
Strategic management : formulation, implementation, and control in a dynamic environment
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4/012
ISBN: 0789018098
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146222 Định dạng: PDF
Cicero, classicism, and popular culture
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 937.05092
ISBN: 9780789025913
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 153558 Định dạng: PDF
Administration in social work.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press , 1940
Ký hiệu phân loại: W1
ISSN: 0364-3107
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 155530 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục