Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.234303 giây)
Food Dehydration : A Dictionary and Guide
Tác giả: Brennan JG,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 664.0284
ISBN: 0750611308
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7821 Định dạng: RAR
Liquid filtration
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 1998
Ký hiệu phân loại: 660.284245
ISBN: 0750670479
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7823 Định dạng: RAR
1

Truy cập nhanh danh mục