Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1399993 giây)
The finite element method in engineering
Tác giả: Rao S S,
Ký hiệu phân loại: 620.00151825
ISBN: 0750678283
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25488 Định dạng: PDF
Trojans, worms, and spyware : a computer security professional's guide to malicious code
Tác giả: Erbschloe Michael,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : ElsevierButterworth Heinemann , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.84
ISBN: 0750678488
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29970 Định dạng: PDF
Planning under pressure : the strategic choice approach
Tác giả: Friend J K,
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 0750663731
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35510 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục