Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.3317308 giây)
Listening & speaking 3
Tác giả: Carlisi Karen,
Thông tin xuất bản: Boston : Heinle Heinle , 2000
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 083840023X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The grammar book : an ESL/EFL teacher's course
Thông tin xuất bản: Boston MA : Heinle Heinle , 1999
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0838447252
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48253 Định dạng: PDF
Designing Language Courses : A Guide for Teachers
Tác giả: Graves Kathleen,
Thông tin xuất bản: : Heinle Heinle , 2000
Ký hiệu phân loại: 407
ISBN: 083847909x
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 100046 Định dạng: PDF
Weaving it together 3
Tác giả: Broukal Milada,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Heinle Publishers , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 9780838442227
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Collaborations : English in our lives
Tác giả: Huizenga Jann,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Heinle Publishers , 1996
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780838441060
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas 2 : Learning-centered Communication
Tác giả: Nunan David,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Heinle Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780838440940
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas 3 : Learning-centered Communication
Tác giả: Nunan David,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Heinle Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780838440872
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas 3 Workbook : Learning-centered Communication
Tác giả: Llanas Angela,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Heinle Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780838440919
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas testing package levels 1 & 2
Tác giả: Nunan David,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Heinle Publishers , 1996
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780838476307
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas testing package levels 3 & 4
Tác giả: Nunan David,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Heinle Publishers , 1996
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780838476314
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục