Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.4599695 giây)
Weaving it together 2 : Connecting reading and writing
Tác giả: Broukal Milada,
Thông tin xuất bản: Canada : Heinle Cengage Learning , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.
ISBN: 9780838448083
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
From great paragraphs to great essays
Tác giả: Folse Keith S,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle cengage Learning , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9780618265374
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Great sentences for great paragraphs
Tác giả: Folse Keith S,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Cengage Learning , 2005
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 9780618444168
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Great Essays : An introduction to writing essays
Tác giả: Folse keith S,
Thông tin xuất bản: Canada : Heinle Cengage Learning , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 9780618271917
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Paragraphs and essays : With intergrated readings
Tác giả: Brandon Lee,
Thông tin xuất bản: USA : Heinle Cengage Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 9780495796626
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Basic Spanish
Tác giả: Jarvis Ana C,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Heinle Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 468.2421
ISBN: 0495897043
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 67751 Định dạng: PDF
Basic Spanish for getting along
Tác giả: Jarvis Ana C,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Heinle Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 468
ISBN: 0495902675
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 70637 Định dạng: PDF
Basic spanish for business and finance
Tác giả: Jarvis Ana C,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Heinle Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 468.3
ISBN: 0495902659
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 70638 Định dạng: PDF
Basic Spanish for social services
Tác giả: Jarvis Ana C,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Heinle Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 468
ISBN: 0495902640
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 70639 Định dạng: PDF
Active skills for reading. Book 3
Tác giả: Anderson Neil J,
Thông tin xuất bản: Australia : Heinle Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 9781424002115
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục