Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.2399478 giây)
Psychology : the science of mind and behaviour
Tác giả: Gross Richard D,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2005
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0340900989
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25810 Định dạng: PDF
Drug calculations for nurses : a step-by-step approach
Tác giả: Lapham Robert,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2009
Ký hiệu phân loại: 615.14
ISBN: 0340987332
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34790 Định dạng: PDF
The history of English : a student's guide
Tác giả: Singh Ishtla,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2005
Ký hiệu phân loại: 420.9
ISBN: 0340806958
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 44294 Định dạng: PDF
The essentials of human rights
Tác giả: Smith Rhona K M,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2005
Ký hiệu phân loại: 323
ISBN: 0340815744
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 91113 Định dạng: PDF
Clinical biochemistry & metabolic medicine
Tác giả: Crook Martin,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2012
Ký hiệu phân loại: 612.3
ISBN: 1444144146
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94961 Định dạng: PDF
Basic clinical radiobiology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2009
Ký hiệu phân loại: 615.842
ISBN: 9780340929667
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97543 Định dạng: PDF
Simpson's forensic medicine [elektronisk ressurs]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2011
Ký hiệu phân loại: 614.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99021 Định dạng: PDF
Bailey & Love's short practice of surgery
Tác giả: Williams Norman S,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2008
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 034093932X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 100747 Định dạng: PDF
MCQs and EMQs in surgery
Tác giả: Datta Pradip K,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2010
Ký hiệu phân loại: 617.0076
ISBN: 0340990678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 100810 Định dạng: PDF
A textbook of clinical pharmacology and therapeutics.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104732 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục