Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.3281742 giây)
The media teacher's book
Tác giả: McDougall Julian,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 302.23071
ISBN: 1444115561
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65113 Định dạng: PDF
Success in book-keeping and accounts
Tác giả: Cox David,
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Hodder Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN: 9780719541940
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
BTEC National Engineering [elektronisk ressurs]
Tác giả: Deacon Mike,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 9781444110531
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74612 Định dạng: PDF
BTEC Level 3 national sport, Development, coaching & fitness
Thông tin xuất bản: : Hodder Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 613.72
ISBN: 1444136720
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 88406 Định dạng: PDF
An introduction to mechanical engineering Part 2 elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 122899660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97736 Định dạng: PDF
Basic cookery for foundation learning
Tác giả: Richardson Keyth,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2014
Ký hiệu phân loại: 642.5
ISBN: 1471808211
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 101848 Định dạng: PDF
Britain and India, 1845-1947
Tác giả: Leadbeater Tim,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2008
Ký hiệu phân loại: 327.41054
ISBN: 0340965975
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 103981 Định dạng: PDF
Crisis in the Middle East : Israel and the Arab states 1945-2007
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 956.04
ISBN: 0340966580
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 103982 Định dạng: PDF
War and peace : international relations 1878-1941
Tác giả: Williamson D G,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2009
Ký hiệu phân loại: 327.09041
ISBN: 0340990147
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 103983 Định dạng: PDF
Origins and development of authoritarian and single-party states [electronic resource]
Tác giả: Lynch Michael,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2013
Ký hiệu phân loại: 321.90904
ISBN: 9781444156447
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104302 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục