Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.3199485 giây)
Image Retrieval and Analysis Using Text and Fuzzy Shape Features
Tác giả: SumathyP,
Thông tin xuất bản: USA : IGI Global , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 123803 Định dạng: PDF
Web semantics for textual and visual information retrieval
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : IGI Global , 2017
Ký hiệu phân loại: 025.04
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 123807 Định dạng: PDF
Deep learning innovations and their convergence with big data
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : IGI Global , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.31
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 123869 Định dạng: PDF
Enhancements and limitations to ICT-based informal language learning
Tác giả: Ahmed Rashad,
Thông tin xuất bản: Hershey : IGI Global , 2020
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781799821175
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 145120 Định dạng: PDF
Modern software engineering methodologies for mobile and cloud environments
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA USA : IGI Global , 2016
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781466699168
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156144 Định dạng: PDF
3D printing : breakthroughs in research and practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : IGI Global , 2017
Ký hiệu phân loại: 621.988
ISBN: 9781522516774
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156255 Định dạng: PDF
Computational modeling and simulation of intellect: current state and future perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey : IGI Global , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 9781609605513
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156421 Định dạng: PDF
Handbook of research on global fashion management and merchandising
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 746.9/2068
ISBN: 9781522501107
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 146393 Định dạng: PDF
Handbook of research on climate change impact on health and environmental sustainability
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9781466688148
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 156139 Định dạng: PDF
Economics : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9781466684683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156136 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục