Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 65 kết quả (0.7800019 giây)
International perspectives in health informatics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Fairfax VA : IOS Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN: 1607507080
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71066 Định dạng: PDF
Innovations in public governance [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Washington DC : IOS Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 351
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 75816 Định dạng: PDF
Medicine Meets Virtual Reality 18 : NextMed
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Fairfax VA : IOS Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 610.284
ISBN: 1607507056
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71509 Định dạng: PDF
Aaliance ambient assisted living roadmap
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Fairfax VA : IOS Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 362.82
ISBN: 9781607504986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71649 Định dạng: PDF
Information modelling and knowledge bases XXII
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Washington DC : Ios Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 1607506890
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71686 Định dạng: PDF
Designing mobile service systems
Tác giả: Kar Els van de,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : IOS Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 9781586037789
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71417 Định dạng: PDF
Advances in mathematical modeling for reliability [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Washington DC : IOS Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 620.00452015118
ISBN: 1586038656
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76201 Định dạng: PDF
Analyses of Aircraft Responses to Atmospheric Turbulence
Tác giả: Van Staveren WHJJ,
Thông tin xuất bản: : IOS Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 629.13232
ISBN: 9040724539
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 63419 Định dạng: PDF
Databases and information systems vi : selected papers from the ninth international baltic conference, db&is 2010
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : IOS Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781607506874
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67745 Định dạng: PDF
Information security, coding theory and related combinatorics : information coding and combinatorics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Washington DC : IOS Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 511.6
ISBN: 1607506629
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65616 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục