Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.4531349 giây)
Current security management & ethical issues of information technology
Tác giả: Rollings Andrew,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 1931777438
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9735 Định dạng: CHM
Issues of human computer interaction
Tác giả: Sarmento Anabela,
Thông tin xuất bản: : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.01
ISBN: 1591402360
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11752 Định dạng: PDF
3d Modeling and Animation : synthesis and analysis techniques for the human body
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.693
ISBN: 1931777993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11861 Định dạng: PDF
Business strategies for information technology management
Tác giả: Kangas Kalle,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 1931777454
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12173 Định dạng: CHM
E-business innovation and change management
Tác giả: Singh Mohini,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591402131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12214 Định dạng: CHM
Managing successful it outsourcing relationships
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.458
ISBN: 1591407621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12345 Định dạng: PDF
Integrated approach to web performance testing : a practitioner's guide
Tác giả: Subraya B M,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1591407850
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12346 Định dạng: PDF
Human computer interaction development and management
Tác giả: G Sullins Ben,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1931777136
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12355 Định dạng: PDF
Harnessing Knowledge Dynamics
Tác giả: E Nissen Mark,
Thông tin xuất bản: : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1591407753
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12876 Định dạng: PDF
Mobile commerce application development
Tác giả: Chen Leida,
Thông tin xuất bản: : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 159140603X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13235 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục