Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 86 kết quả (0.3437872 giây)
Analysis for financial management
Tác giả: Higgins Robert C,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Irwin , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.151
ISBN: 007253656X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Understanding business today a photo eassay
Tác giả: Nickels William G,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Irwin , 2002
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 0072882182
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Strategic Management of Technological Innovation
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.575
ISBN: 0072942983
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Business Driven Technology
Tác giả: Brent Gordon,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0072983019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Microeconomy today
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill Irwin , 2004
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0072472006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Corporate Finance
Tác giả: Ross Stephen A,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0072829206
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Managerial Accounting
Tác giả: Garrison Ray H,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0072834943
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Operations Now
Tác giả: Byron J Finch,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 0072977671
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Student Problem Set
Tác giả: Schiller Bradley,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Irwin , 2003
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0072555211
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Macroeconomics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Irwin , 2005
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0072875577
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục