Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 216 kết quả (0.468701 giây)
Outsourcing IT : a governance guide
Tác giả: Kendrick Rupert,
Thông tin xuất bản: Cambridgeshire : IT Governance Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.0688
ISBN: 9781849280259
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Cloud Computing : Assessing the Risks.
Tác giả: Carstensen Jared,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1628700114
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 158009 Định dạng: PDF
Managing Information Security Breaches [electronic resource] : Studies from Real Life.
Tác giả: Krausz Michael,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781849280952
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66330 Định dạng: PDF
Cyber Risks for Business Professionals [electronic resource] : A Management Guide.
Tác giả: Kendrick Rupert,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.478
ISBN: 9781849280938
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71852 Định dạng: PDF
ISO27001 in a Windows Environment [electronic resource]
Tác giả: Honan Brian,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781849280501
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71864 Định dạng: PDF
Agile principles unleashed [electronic resource] : proven approaches for achieving real productivity gains in any organi...
Tác giả: Cooke Jamie Lynn,
Thông tin xuất bản: Ely UK : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9781849280587
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71867 Định dạng: PDF
Assessing Information Security [electronic resource] : Strategies, Tactics, Logic and Framework.
Tác giả: Vladimirov Andrew,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781849280365
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71874 Định dạng: PDF
Changing the IT leader's mindset [electronic resource] : time for revolution rather than evolution
Tác giả: Chatham Robina,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 9781849280662
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71882 Định dạng: PDF
Swanson on Internal Auditing [electronic resource] : Raising the Bar
Tác giả: Swanson Dan,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN: 9781849280686
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71886 Định dạng: PDF
E-mail Security [electronic resource] : A Pocket Guide
Tác giả: Furnell Steven,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781849280976
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71887 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục