Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 53 kết quả (0.7499394 giây)
Computer-Supported Collaborative Learning in Higher Education
Tác giả: Idea Group Pub,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 378.1758
ISBN: 159140410X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17124 Định dạng: PDF
Software evolution with UML and XML
Tác giả: Yang Hongji,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1591404622
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9625 Định dạng: CHM
Mobile commerce
Tác giả: Mennecke Brian E,
Thông tin xuất bản: Hershey Pa : Idea Group Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 1591400449
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11767 Định dạng: PDF
e-Human resources management : managing knowledge people
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.300285
ISBN: 1591404355
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12073 Định dạng: PDF
Advanced topics in information resources management. Volume 1
Tác giả: Khosrowpour Mehdi,
Thông tin xuất bản: USA : Idea Group Pub , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591400309
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12077 Định dạng: PDF
Advanced topics in information resources management. Volume 2
Tác giả: Bierman Harold,
Thông tin xuất bản: nt : Idea Group Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591400627
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12096 Định dạng: PDF
Strategies for generating e-business returns on investment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591404177
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12122 Định dạng: CHM
E-business, e-government small and medium-size enterprises
Tác giả: J Corbitt Brian,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.064
ISBN: 1591402026
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12211 Định dạng: CHM
Business intelligence in the digital economy : opportunities, limitations, and risks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 1591402069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12212 Định dạng: CHM
The social and cognitive impacts of e-commerce on modern organizations.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN: 1591402492
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12215 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục