Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.4530845 giây)
Encyclopedia of knowledge management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 1591405734
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71403 Định dạng: PDF
Handbook of research in mobile business : technical, methodological and social perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 658/.05
ISBN: 1591408172
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 146000 Định dạng: PDF
Encyclopedia of information science and technology.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Reference , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.03
ISBN: 159140794X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13127 Định dạng: PDF
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 381.14203
ISBN: 1591408008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13154 Định dạng: PDF
Web semantics and ontology
Tác giả: Taniar David,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 1591409071
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13155 Định dạng: PDF
Enterprise information systems assurance and system security
Tác giả: Warkentin Merrill,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1591409136
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13159 Định dạng: PDF
Encyclopedia of multimedia technology and networking
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2005
Ký hiệu phân loại: 006
ISBN: 1591405610
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47479 Định dạng: PDF
Encyclopedia of human computer interaction
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1591405629
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71209 Định dạng: PDF
Encyclopedia of digital government
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2007
Ký hiệu phân loại: 352.3
ISBN: 1591407893
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71721 Định dạng: PDF
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 381/.14203
ISBN: 1591407990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145999 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục