Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2968251 giây)
Kanban in 30 days : modern and efficient organization that delivers results
Tác giả: Björkholm Tomas,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Impackt Publishing , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1783000910
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 146850 Định dạng: PDF
Time management for new employees : unlock the secrets of effective time management with strategies and tools designed t...
Tác giả: Rao Prakash V,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Impackt Publishing , 2015
Ký hiệu phân loại: 650.11
ISBN: 178300052X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 147110 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục