Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.5036979 giây)
Towards a semiotic biology : life is the action of signs
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN: 1848166877
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Batch distillation : design and operation
Tác giả: Mujtaba I M,
Ký hiệu phân loại: 660.28425
ISBN: 186094437X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Service characteristics of biomedical materials and implants
Tác giả: Batchelor A W,
Ký hiệu phân loại: 617.96
ISBN: 1860944752 (cased)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Molecules of death
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.9
ISBN: 1860948146
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30690 Định dạng: PDF
Proceedings of the 4th Asia-Pacific Bioinformatics Conference : Taipei, Taiwan, 13-16 February 2006
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 1860946232
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 30691 Định dạng: PDF
Modern physics : an introductory text
Tác giả: Pfeffer Jeremy I,
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 1860942423
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30693 Định dạng: PDF
Time, space, stars & man [electronic resource] : the story of the big bang
Tác giả: Woolfson M M,
Ký hiệu phân loại: 523.18
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30695 Định dạng: PDF
Advances in nanoengineering elektronisk ressurs : electronics, materials, assembly
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.5
ISBN: 080883605
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39041 Định dạng: PDF
Robotics : state-of-art and future challanges
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 1848160062
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42382 Định dạng: PDF
Practical railway engineering [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 625.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65516 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục