Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7399507 giây)
Principal Component Analysis : Engineering Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535101826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Principal Component Analysis : Multidisciplinary Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN: 9789535101291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Principal Component Analysis
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 929.4
ISBN: 9789535156291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục