Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5730 kết quả (0.6999998 giây)
Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy
Tác giả: Pascu Oliviu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 616.3307545
ISBN: 9789533077437
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biology of <em>Trypanosoma cruzi</em>
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 579.84165
ISBN: 9781839682032
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Green Process of Three-Component Prostaglandin Synthesis and Rapid <sup>11</sup>C Labelings for Short-Lived ...
Tác giả: Masaaki Suzuki,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535137641
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
State of the art in Biometrics
Tác giả: Yang Jucheng,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533074894
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Techniques in Gastrointestinal Endoscopy
Tác giả: Pascu Oliviu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533077772
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Principal Component Analysis : Engineering Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535101826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Recent Advances in Autism Spectrum Disorders : Volume II
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535110224
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modeling, Simulation and Optimization of Wind Farms and Hybrid Systems
Tác giả: Maalawi Karam Y,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN: 9781789856118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Recent Application in Biometrics
Tác giả: Yang Jucheng,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533074887
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Application of Thermodynamics to Biological and Materials Science
Tác giả: Mizutani Tadashi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 373.1264
ISBN: 9789533079806
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục