Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 6404 kết quả (0.5400569 giây)
Psycho-Social Aspects of Human Sexuality and Ethics
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 176
ISBN: 9781839624414
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Adaptive Filtering Applications
Tác giả: Garcia Lino,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 338.476292
ISBN: 9789533073064
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Progress in Molecular and Environmental Bioengineering - From Analysis and Modeling to Technology Applications
Tác giả: Angelo Carpi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 853.8
ISBN: 9789533072685
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Monoclonal Antibodies
Tác giả: Rezaei Nima,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 616.0798
ISBN: 9781839683695
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Innovation in Energy Systems : New Technologies for Changing Paradigms
Tác giả: Selim Ustun Taha,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781789841077
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Data Mining
Tác giả: Ciza Thomas,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN: 9781789235968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Magnesium Alloys - Corrosion and Surface Treatments
Tác giả: Frank Czerwinski,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533079721
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Management of Chronic Liver Diseases - Recent Advances
Tác giả: Xingshun Qi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 616.362
ISBN: 9781789234602
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metallic Glasses - Properties and Processing
Tác giả: Hu Huang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 620.16
ISBN: 9781789237207
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Leishmaniasis - Trends in Epidemiology, Diagnosis and Treatment
Tác giả: David M Claborn,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.9364
ISBN: 9789535112327
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục