Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.8800014 giây)
Female, Jewish, and educated : the lives of Central European university women
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2002
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0253340993
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 153224 Định dạng: PDF
Thinking in the Spirit : theologies of the early Pentecostal movement
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 230.994
ISBN: 0253216036
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 37175 Định dạng: PDF
A reader in Pentecostal theology : voices from the first generation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 230.994
ISBN: 0253218624
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 37363 Định dạng: PDF
The Nazi ancestral proof : genealogy, racial science, and the final solution
Tác giả: Ehrenreich Eric,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 940.531811
ISBN: 0253349451
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 49574 Định dạng: PDF
Women in mathematics : the addition of difference
Tác giả: Henrion Claudia,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 305.43
ISBN: 0253211190
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 73524 Định dạng: PDF
The battle for Western Europe, Fall 1944 [electronic resource] : an operational assessment
Tác giả: Adams John A,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 940.54
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 73571 Định dạng: PDF
The origins of responsibility [electronic resource]
Tác giả: Raffoul Francois,
Thông tin xuất bản: Indiana : Indiana University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 170
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 73588 Định dạng: PDF
Palestinian cinema [electronic resource] : landscape, trauma and memory
Tác giả: Gertz Nurith,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 791.43095694
ID: 80751 Định dạng: PDF
Railroads and the American people
Tác giả: Grant H Roger,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 385.0973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 115128 Định dạng: PDF
English filming, English writing
Tác giả: Hunter Jefferson,
Thông tin xuất bản: Bloomington IN : Indiana University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 791.430942
ID: 121388 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục