Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 408 kết quả (0.2658606 giây)
Concepts in String Playing : Reflections by Artist-Teachers at the Indiana University School of Music
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 787.01071
ISBN: 9780253051141
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Female, Jewish, and educated : the lives of Central European university women
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 2002
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0253340993
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 153224 Định dạng: PDF
Concepts in String Playing Reflections by Artist-Teachers at the Indiana University School of Music
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 787.01071
ISBN: 0253051142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Native North American Music and Oral Data : A Catalogue of Sound Recordings, 1893-1976
Tác giả: Lee Dorothy Sara,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 016.789912
ISBN: 9780253054319
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Native North American Music and Oral Data A Catalogue of Sound Recordings, 1893-1976
Tác giả: Lee Dorothy Sara,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 16.789912
ISBN: 0253054311
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Twenty-seven Major American Symphony Orchestras : A History and Analysis of Their Repertoires, Seasons 1842-43 through 1...
Ký hiệu phân loại: 785.06610973
ISBN: 9780253049421
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Twenty-seven Major American Symphony Orchestras A History and Analysis of Their Repertoires, Seasons 1842-43 through 196...
Ký hiệu phân loại: 785.0661097
ISBN: 0253049423
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945, Volume I
Thông tin xuất bản: : Indiana University Press , 2009
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780253003508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Writing Joyce : Semiotics of the Joyce System
Tác giả: Weir Lorraine,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 9780253054234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tonal Music : Twelve Analytic Studies
Tác giả: Kresky Jeffrey,
Thông tin xuất bản: Bloomington : Indiana University Press , 1977
Ký hiệu phân loại: 780.15
ISBN: 9780253051042
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục