Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 120 kết quả (0.1563054 giây)
Obstructive sleep apnea : diagnosis and treatment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Informa Healthcare , 2007
Ký hiệu phân loại: 616.2
ISBN: 0849391822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25580 Định dạng: PDF
Narcolepsy and hypersomnia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , 2007
Ký hiệu phân loại: 616.8498
ISBN: 0849337151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25589 Định dạng: PDF
Chronic pain
Tác giả: Jay Gary W,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , 2007
Ký hiệu phân loại: 616
ISBN: 0849330467
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25591 Định dạng: PDF
Pharmaceutical photostability and stabilization technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , c2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN: 0824759249 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mild-to-moderate psoriasis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , c2006
Ký hiệu phân loại: 205
ISBN: 0849337232 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Handbook of obesity : clinical applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , c2008
Ký hiệu phân loại: 210
ISBN: 142005144X (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Moderate-to-severe psoriasis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , c2009
Ký hiệu phân loại: 205
ISBN: 142008867X (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Endocrine toxicology / edited by J. Charles Eldridge, James T. Stevens.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , c2010
Ký hiệu phân loại: 616.4071
ISBN: 1420093096 (hb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Clinician's guide to chronic headache and facial pain
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , c2010
Ký hiệu phân loại: 616.8491
ISBN: 1439824878 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Textbook of cosmetic dermatology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 1841847003 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục