Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.7200026 giây)
Handbook of research on climate change impact on health and environmental sustainability
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9781466688148
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 156139 Định dạng: PDF
Emerging innovations in agile software development
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781466698581
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156142 Định dạng: PDF
Chronic stress and its effect on brain structure and connectivity
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: WM 172.4
ISBN: 9781522575139
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 155537 Định dạng: PDF
Innovative collaborative practice and reflection in patient education
Ký hiệu phân loại: 362.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 132750 Định dạng: PDF
Managing big data in cloud computing environments
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781466698345
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156141 Định dạng: PDF
Revolutionizing arts education in K-12 classrooms through technological integration
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 372.5
ISBN: 9781466682719
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 157329 Định dạng: PDF
Handbook of research on teaching methods in language translation and interpretation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 418.02071
ISBN: 9781466666153
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 156132 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục