Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6800397 giây)
Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781605660264
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 73735 Định dạng: PDF
Collective intelligence and e-learning 2.0 : implications of web-based communities and networking
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 371.35
ISBN: 1605667293
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71205 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục