Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.8437952 giây)
Advancing artificial intelligence through biological process applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 610.28563
ISBN: 9781599049960
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 153005 Định dạng: PDF
Biologically inspired artificial intelligence for computer games
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 794.8163
ISBN: 1591406463
ID: 25926 Định dạng: PDF
Ethical, Legal and Social Issues in Medical Informatics
Tác giả: Duquenoy Penny,
Ký hiệu phân loại: 174.2
ISBN: 3527265384
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 140687 Định dạng: PDF
Advanced pattern recognition technologies with applications to biometrics [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 006.4
ISBN: 1605662011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66762 Định dạng: PDF
Bioinformatics : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 572.80285
ISBN: 1466636041
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 156130 Định dạng: PDF
Advancing artificial intelligence through biological process applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 1599049961 (hardcover)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Business web strategy [electronic resource] : design, alignment and application
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 9781605660240
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47433 Định dạng: PDF
Behavioral biometrics for human identification : intelligent applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 006.4
ISBN: 1605667250
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71660 Định dạng: PDF
Encyclopedia of healthcare information systems
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 651.5
ISBN: 1599048892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71598 Định dạng: PDF
Biomedical image analysis and machine learning technologies : applications and techniques
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 1605669563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71825 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục