Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 219 kết quả (0.4218299 giây)
Biologically inspired artificial intelligence for computer games
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 794.8163
ISBN: 1591406463
ID: 25926 Định dạng: PDF
Intelligent data analysis : developing new methodologies through pattern discovery and recovery
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 003.52
ISBN: 1599049821
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25932 Định dạng: PDF
Intelligent data analysis [electronic resource] : developing new methodologies through pattern discovery and recovery
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 003.52
ISBN: 1599049821
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 26739 Định dạng: PDF
Technology-supported environments for personalized learning : methods and case studies
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN: 1605668842 (hardcover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Biologically inspired artificial intelligence for computer games
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 794.8163
ISBN: 1591406463 (hardcover)
Handbook of research on public information technology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 352.3802854678
ISBN: 1599048574 (hbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pervasive information security and privacy developments : trends and advancements
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781616920005 (hc)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Yinyang bipolar relativity : a unifying theory of nature, agents and causality with applications in quantum computing, c...
Tác giả: Zhang WenRan,
Ký hiệu phân loại: 530.142
ISBN: 160960525X (hardcover)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Advanced operating systems and kernel applications : techniques and technologies
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1605668508
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29563 Định dạng: PDF
Handbook of research on social software and developing community ontologies [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.302854678
ISBN: 1605662089
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 30718 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục