Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.759995 giây)
Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 953510571X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94995 Định dạng: PDF
Perovskite Materials - Synthesis, Characterisation, Properties, and Applications
Tác giả: Zhu Guang,
Thông tin xuất bản: : InTechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 549.6
ISBN: 9789535122456
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục