Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3114107 giây)
Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy
Tác giả: Pascu Oliviu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 616.3307545
ISBN: 9789533077437
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Techniques in Gastrointestinal Endoscopy
Tác giả: Pascu Oliviu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789533077772
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gastrointestinal Endoscopy
Tác giả: Pascu Oliviu,
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 851.2
ISBN: 9789535165774
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục