Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1699985 giây)
Motors as generators for micro-hydro power
Tác giả: Smith Nigel,
Thông tin xuất bản: London : Intermediate Technology , 1994
Ký hiệu phân loại: 621.46
ISBN: 1853392863
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48536 Định dạng: PDF
Pumps as turbines : a user's guide
Tác giả: Williams Arthur,
Thông tin xuất bản: London : Intermediate Technology , 1995
Ký hiệu phân loại: 621.24
ISBN: 1853392855
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48538 Định dạng: PDF
Gardening for better nutrition : an Oxfam document
Tác giả: Pacey Arnold,
Ký hiệu phân loại: 635
ISBN: 0903031507
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47687 Định dạng: PDF
Small scale irrigation : a manual of low-cost water technology
Tác giả: Stern Peter H,
Ký hiệu phân loại: 631.7
ISBN: 0903031647
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47975 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục