Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 117 kết quả (0.4000049 giây)
Mobile messaging technologies and services
Tác giả: Le Bodic Gwenặl,
Thông tin xuất bản: : J Wiley Sons , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN: 0470011432
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13257 Định dạng: PDF
Web engineering
Tác giả: Kappel Gerti,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : J Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.67
ISBN: 0470015543
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17196 Định dạng: PDF
Probability and Finance
Tác giả: Shafer Glenn,
Thông tin xuất bản: : J Wiley Sons , 2001
Ký hiệu phân loại: 332.011
ISBN: 0471402265
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21117 Định dạng: PDF
Media Rules! : mastering today's technology to connect with and keep your audience
Tác giả: Reich Brian,
Thông tin xuất bản: New Jersey : J Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9780470108888
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Marketing Basics for Designers : A Sourcebook of Strategies and Ideas
Tác giả: Martin Jane D,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley Sons , 1995
Ký hiệu phân loại: 729.0688
ISBN: 9780471118718
Using Economic Indicators to Improve Investment Analysis
Tác giả: Tainer Evelina M,
Thông tin xuất bản: New Jersey : J Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.6015195
ISBN: 9780471740964
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Jack Welch Speaks : Wit and Wisdom from the World's Greatest Business Leader
Tác giả: Welch Jack,
Thông tin xuất bản: : J Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Collateralized debt obligations : Structures and analysis
Tác giả: Lucas Douglas J,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN: 9780471718871
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Float analysis : Powerful technical indicators using price and volume
Tác giả: Woods Steve,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley Sons , 2002
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0471215538
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Riding the Indian tiger : understanding India--the world's fastest growing market
Tác giả: Nobrega William,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục