Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 320 kết quả (0.3799143 giây)
Drilling for Gold : How Corporations Can Successfully Market to Small Businesses
Tác giả: Warrilow John,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0471128902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Computer-aided intelligent recognition techniques and applications
Tác giả: Sarfraz Muhammad,
Thông tin xuất bản: : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0470094141
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11875 Định dạng: PDF
Scalable continuous media streaming systems
Tác giả: Y B Lee Jack,
Thông tin xuất bản: : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0470857544
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11899 Định dạng: PDF
Building the data warehouse
Tác giả: Inmon William H,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471081302
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12075 Định dạng: PDF
Next generation network services
Tác giả: Wilkinson Neill,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0471486671
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12089 Định dạng: PDF
Incorporate your business
Tác giả: A Cooke Robert,
Thông tin xuất bản: : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.73
ISBN: 0471669520
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13164 Định dạng: PDF
Essentials of knowledge management
Tác giả: Bergeron Bryan,
Thông tin xuất bản: NJ : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471281131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Wealthy Choices : the seven competencies of financial success
Thông tin xuất bản: New Jersey : J Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.024
ISBN: 9780471453963
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Disconnected : Deceit and Betrayal at Worldcom
Tác giả: Jeter Lynne W,
Thông tin xuất bản: New Jersey : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 384.06537
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Buy Your Own Business with Other People's Money
Tác giả: Cooke Robert A,
Thông tin xuất bản: New Jersey : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.162
ISBN: 9780471694984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục