Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 378 kết quả (0.8124587 giây)
Next generation network services
Tác giả: Wilkinson Neill,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0471486671
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12089 Định dạng: PDF
Incorporate your business
Tác giả: A Cooke Robert,
Thông tin xuất bản: : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.73
ISBN: 0471669520
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13164 Định dạng: PDF
Modeling derivatives in C+ + [electronic resource]
Tác giả: London Justin,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 332.6457
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35195 Định dạng: PDF
Scalable continuous media streaming systems
Tác giả: Y B Lee Jack,
Thông tin xuất bản: : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0470857544
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11899 Định dạng: PDF
Computer-aided intelligent recognition techniques and applications
Tác giả: Sarfraz Muhammad,
Thông tin xuất bản: : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0470094141
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11875 Định dạng: PDF
Drilling for Gold : How Corporations Can Successfully Market to Small Businesses
Tác giả: Warrilow John,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 0471128902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Essentials of knowledge management
Tác giả: Bergeron Bryan,
Thông tin xuất bản: NJ : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471281131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
W-CDMA : mobile communications system [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester Eng Hoboken NJ : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35217 Định dạng: PDF
Building the data warehouse
Tác giả: Inmon William H,
Thông tin xuất bản: nt : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471081302
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12075 Định dạng: PDF
Introductory nuclear physics
Tác giả: Wong Samuel SM,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 1998
Ký hiệu phân loại: 539.7
ISBN: 0471239739
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 35860 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục