Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 378 kết quả (0.7800041 giây)
Inside the house of money : top hedge fund traders on profiting in the global markets
Tác giả: Drobny Steven,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.64524
ISBN: 0471794473
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65889 Định dạng: PDF
Surfactant science and technology
Tác giả: Myers Drew,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 541.33
ISBN: 0471680249
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65902 Định dạng: PDF
Internet security : cryptographic principles, algorithms, and protocols
Tác giả: Rhee Man Young,
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0470852852
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70122 Định dạng: PDF
Battling for competitive advantage
Tác giả: Allard Kenneth,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 0471468541
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70294 Định dạng: PDF
Buying trances [electronic resource] : a new psychology of sales and marketing
Tác giả: Vitale Joe,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.8001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66861 Định dạng: PDF
Encyclopedia of smart materials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0471177806
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71265 Định dạng: PDF
Aeronautical radio communication systems and networks
Tác giả: Stacey Dale,
Ký hiệu phân loại: 629.135
ISBN: 0470018593
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66107 Định dạng: PDF
Understanding solids : the science of materials
Tác giả: Tilley R J D,
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0470852755
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71331 Định dạng: PDF
Living well with Parkinson's
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.8
ISBN: 0471282235
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71446 Định dạng: PDF
Wave and scattering methods for numerical simulation
Tác giả: Bilbao Stefan D,
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 0470870176
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71450 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục