Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3750378 giây)
Advances in international accounting Volume 15 elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Stamford CT : JAI Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9780762309528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70771 Định dạng: PDF
Advances in international accounting . Volume 17 elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : JAI Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9780762311279
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74642 Định dạng: PDF
Advances in quantitative analysis of finance and accountin. Volume 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : JAI Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.015118
ISBN: 9812386696
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114971 Định dạng: PDF
Creating and managing superior customer value
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 184855172X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146041 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục