Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.4062459 giây)
Injured men : trauma, healing, and the masculine self
Tác giả: Brenner Ira,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2009
Ký hiệu phân loại: 616.8521
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132238 Định dạng: PDF
Facing cancer and the fear of death : a psychoanalytic perspective on treatment
Tác giả: Straker Norman,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.994
ISBN: 9780765709653
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 133126 Định dạng: PDF
Listening with purpose
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135422 Định dạng: PDF
The colors of childhood : separation-individuation across cultural, racial, and ethnic differences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Northvale NJ : Jason Aronson , 1998
Ký hiệu phân loại: 155.4
ISBN: 0765701553
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137736 Định dạng: PDF
The craft of psychodynamic psychotherapy
Tác giả: Kaner Angelica,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.8914
ISBN: 0765703726
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137742 Định dạng: PDF
Psychotherapy supervision and consultation in clinical practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Jason Aronson , 2006
Ký hiệu phân loại: 2006 L-826
ISBN: 0765703998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137743 Định dạng: PDF
Interpersonal boundaries : variations and violations
Tác giả: Akhtat Salman,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Jason Aronson , 2006
Ký hiệu phân loại: 155.418
ISBN: 0765704021
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137744 Định dạng: PDF
Removing the mask of kindness : diagnosis and treatment of the caretaker personality disorder
Tác giả: Barbanell Les,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2006
Ký hiệu phân loại: 2006 N-562
ISBN: 0765704099
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137745 Định dạng: PDF
The internal triangle : new theories of female development
Tác giả: Holmes Lucy,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2008
Ký hiệu phân loại: 2008 A-176
ISBN: 0765705494
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137747 Định dạng: PDF
Therapeutic engagement of children and adolescents : play, symbol, drawing, and storytelling strategies
Tác giả: Crenshaw David A,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2008
Ký hiệu phân loại: WS 350.2
ISBN: 0765705702
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137748 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục