Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.3437974 giây)
Marking Dough
Tác giả: Kazanjian Kirk,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley Son , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.76
ISBN: 0471432091
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Options on futures : new trading strategies
Tác giả: Summa John F,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley Son , 2001
Ký hiệu phân loại: 332.645
ISBN: 0471436429
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Programming Java 2 micro edition on Symbian OS : a developer's guide to MIDP 2.0
Tác giả: Jode Martin de,
Thông tin xuất bản: Chichester England : John Wiley Son , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0470092238
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8611 Định dạng: PDF
Why and How Audits Must Change : practical guidance to improve your audits
Tác giả: Houck Thomas P,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley Son , 2002
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 0471054909
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Einstein : A to Z
Tác giả: Fox Karen C,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Son , 2004
Ký hiệu phân loại: 530.092
ISBN: 0471466743
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15564 Định dạng: PDF
How to Manage Profit and Cash Flow : Mining the Numbers for Gold
Tác giả: Tracy John A,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Son , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471649953
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hedge fund course.
Tác giả: Stuart A McCrary,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Son , 2005
Ký hiệu phân loại: 332.64524
ISBN: 0471671584
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16136 Định dạng: PDF
Making IT Happen
Tác giả: McKeen James D,
Thông tin xuất bản: England : John Wiley Son , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.05
ISBN: 0470850876
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16292 Định dạng: PDF
New Era Value Investing : A Disciplined Approach to Buying Value and Growth Stocks
Tác giả: Tengler Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Son , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.6322
ISBN: 0471266086
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17277 Định dạng: PDF
Wireless foresight : scenarios of the mobile world in 2015
Tác giả: Karlson Bo,
Thông tin xuất bản: England : John Wiley Son , 2005
Ký hiệu phân loại: 384.5
ISBN: 047085815X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17383 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục