Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.4687572 giây)
Wiley IAS 2003 : Interpretation and Application of International Accounting Standards
Tác giả: Epstein Barry J,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0471227366
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6807 Định dạng: CHM
Auditing information systems
Tác giả: Champlain Jack J,
Thông tin xuất bản: NJ : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.0558
ISBN: 0471281174
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6693 Định dạng: CHM
Programming with objects : a comparative presentation of object-oriented programming with C++ and Java
Tác giả: Kak Avinash C,
Thông tin xuất bản: NJ : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0471268526
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6746 Định dạng: CHM
Managing the audit function : a corporate audit department procedures guide
Tác giả: Cangemi Michael P,
Thông tin xuất bản: NJ : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN: 0471281190
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6749 Định dạng: CHM
Adobe Acrobat 6 PDF bible
Tác giả: Padova Ted,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.376
ISBN: 0764540475
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7268 Định dạng: CHM
Macromedia Studio MX bible
Tác giả: Evans Joyce J,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764525239
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7363 Định dạng: CHM
Innocent code : a security wake-up call for Web programmers
Tác giả: Huseby Sverre H,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0470857447
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7773 Định dạng: CHM
Financial instrument pricing using C++
Tác giả: Duffy Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.60285
ISBN: 0470855096
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8075 Định dạng: CHM
Beginning ASP.NET 1.1 with Visual C#.NET 2003
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764557084
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35923 Định dạng: CHM
IP multicasting : concepts and applications
Tác giả: Goncalves Marcus,
Ký hiệu phân loại: 004.66
ISBN: 0079137911
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36745 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục