Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 38 kết quả (0.2187025 giây)
Secrets and lies : digital security in a networked world
Tác giả: Schneier Bruce,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0471253111
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 93780 Định dạng: EPUB
Starting a business for dummies
Tác giả: Barrow Colin,
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 0470978104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94872 Định dạng: EPUB
E-mail marketing for dummies
Tác giả: Arnold John,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0470288418
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94873 Định dạng: EPUB
The glycemic index diet for dummies
Tác giả: Raffetto Meri,
Ký hiệu phân loại: 613.25
ISBN: 0470538708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93773 Định dạng: EPUB
White papers for dummies
Tác giả: Graham Gordon,
Ký hiệu phân loại: 808.06665
ISBN: 1118496922
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 93961 Định dạng: EPUB
I.O.U.S.A.
Tác giả: Lackey Mercedes,
Thông tin xuất bản: : John Wiley and Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 9780470222775
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52795 Định dạng: EPUB
Job hunting & career change all-in-one for dummies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 650.14
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93771 Định dạng: EPUB
Garden fresh meals : more than 200 delicious recipes for enjoying produce at its just-picked peak.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2011
Ký hiệu phân loại: 641.6
ISBN: 0470937505
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93777 Định dạng: EPUB
Understanding Business Accounting For Dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Barrow Colin,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Ltd , 2010
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9781119992127
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 93779 Định dạng: EPUB
Presentation secrets : do what you never thought possible with your presentations
Tác giả: Kapterev Alexei,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley Sons Inc , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 9781118034965
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93947 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục