Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 198 kết quả (0.700052 giây)
Wiley Not-for-Profit Gaap 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Prin Ciples.
Tác giả: Larkin Richard F,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Incorporated , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.98
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 136878 Định dạng: PDF
Wiley Gaap for Governments 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for State and Local Governments.
Tác giả: Ruppel Warren,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Incorporated , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 136877 Định dạng: PDF
Wiley 2016 : Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Incorporated , 2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 157724 Định dạng: PDF
Distributed Data Management for Grid Computing
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.36
ISBN: 9780471687191
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Software Paradigms
Tác giả: Kaisler Stephen H,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9780471483472
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 22459 Định dạng: PDF
Woodward and Bernstein : Life in the shadow of watergate
Tác giả: Shepard Alicia C,
Ký hiệu phân loại: 070.92
ISBN: 9780470168813
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Teleportation : The Impossible leap
Tác giả: Darling David,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2005
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 9780471470953
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Kick Start Your Success : Four powerful steps ta get what you want out of your life, career, and business
Tác giả: Wolter Romanus,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2006
Ký hiệu phân loại: 158.1
ISBN: 9780471773467
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Remarkable Leadership : Unleashing Your Leadership Potential One Skill at a Time
Tác giả: Eikenberry Kevin,
Ký hiệu phân loại: 158.4
ISBN: 9780787996192
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The Feminine Spirit : Recapturing theheart of scripture
Tác giả: Bundesen Lynne,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 220.6082
ISBN: 9780787984953
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục