Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 180 kết quả (0.4219147 giây)
GoPro® cameras for dummies® (a Wiley Brand)
Tác giả: Carucci John,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 777.34
ISBN: 9781119006183
Java for dummies (a Wiley Brand) : elearning kit
Tác giả: Mueller John Paul,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781118098783
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
iPhone all in one for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Hutsko Joe,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9781118932186
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Kindle fire HDX for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Muir Nancy C,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9781118772652
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Samsung galaxy note 3 for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781118920114
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Samsung galaxy tabs for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley and Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9781118772942
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Samsung galaxy tab 4 NOOK for dummies (a Wiley Brabd)
Tác giả: Sandler Corey,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9781119008347
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
MRI : basic principles and applications
Tác giả: Brown Mark A,
Ký hiệu phân loại: 616.07548
ISBN: 0471433101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15546 Định dạng: PDF
Systems development : A Project Management Approach
Tác giả: Raymond Mcleod Jr,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley and Sons Inc , 2002
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 0471220892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Forbes to the limits
Tác giả: James M Clash,
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.409
ISBN: 0471210935
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục