Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 3503 kết quả (0.2812527 giây)
The Wiley handbook of learning technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Malden MA : John Wiley Sons , 2016
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN: 9781118736432
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 136706 Định dạng: PDF
Wiley Not-for-Profit Gaap 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Prin Ciples.
Tác giả: Larkin Richard F,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Incorporated , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.98
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 136878 Định dạng: PDF
Wiley encyclopedia of computer science and engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.03
ISBN: 0470050128
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136421 Định dạng: PDF
Wiley 2016 : Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Incorporated , 2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 157724 Định dạng: PDF
Wiley Gaap for Governments 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for State and Local Governments.
Tác giả: Ruppel Warren,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Incorporated , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 136877 Định dạng: PDF
GoPro® cameras for dummies® (a Wiley Brand)
Tác giả: Carucci John,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 777.34
ISBN: 9781119006183
iPad in education for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Gliksman Sam,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 371.3344165
ISBN: 9781118946985
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Wiley handbook of obsessive compulsive disorders
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.85227
ISBN: 9781118890257
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 136718 Định dạng: PDF
The Wiley handbook on the cognitive neuroscience of learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : John Wiley Sons Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 9781118650943
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 137983 Định dạng: PDF
The Wiley Blackwell handbook of art therapy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Malden MA : John Wiley Sons , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.891656
ISBN: 9781118306598
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 155620 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục